Jakie są tu zajęcia dla dzieci?

Przekłady
Jakie są tu zajęcia dla dzieci? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009