Jakimi językami Panwłada?

Przekłady
Jakimi językami Panwłada?