Jest Panna złym pasie

Przekłady
Jest Panna złym pasie 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009