Kiedy zostanie wypisanyze szpitala?

Przekłady
Kiedy zostanie wypisanyze szpitala?