Muszę unieważnić moją kartę

Przekłady
Muszę unieważnić moją kartę 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009