Nadal czekamy na obsłużenie

Przekłady
Nadal czekamy na obsłużenie 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009