Noszę aparat słuchowy

Przekłady
Noszę aparat słuchowy 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009