O której jest pociąg do ...?

Przekłady
O której jest pociąg do ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009