Od której bank jest czynny?

Przekłady
Od której bank jest czynny?