Od której bank jest czynny?

Przekłady
Od której bank jest czynny? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009