Oto niektóre informacje dotyczące mojej firmy

Przekłady
Oto niektóre informacje dotyczące mojej firmy 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009