Połączenie jest słabe

Przekłady
Połączenie jest słabe