Proszę

Wyszukiwania podobne do Proszę: dziadek, dziekuje, dziękuję, jeszcze
Przekłady

Proszę

bitte

Proszę

s’il vous plaît

Proszę

per favore
Proszę