Proszę, oto moja karta pokładowa

Przekłady
Proszę, oto moja karta pokładowa 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009