Proszę?

Przekłady
Proszę? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009