Proszę bilet powrotny pierwszej klasy do ...

Przekłady
Proszę bilet powrotny pierwszej klasy do ... 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009