Proszę karnet biletowy

Przekłady
Proszę karnet biletowy 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?