Proszę karnet biletowy

Przekłady
Proszę karnet biletowy 
Przeglądarka ?