Proszę klucz do pokoju numer dwieście dwa

Przekłady
Proszę klucz do pokoju numer dwieście dwa 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?