Proszę miejsce przy oknie

Przekłady
Proszę miejsce przy oknie 
Przeglądarka ?