Proszę miejsce przy przejściu

Przekłady
Proszę miejsce przy przejściu 
Przeglądarka ?