Proszę mnie zawieźć do centrum konferencyjnego

Przekłady
Proszę mnie zawieźć do centrum konferencyjnego 
Przeglądarka ?