Proszę odejść!

Przekłady
Proszę odejść! 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?