Proszę skręcić w drugą ulicę w lewo

Przekłady
Proszę skręcić w drugą ulicę w lewo 
Przeglądarka ?