Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo

Przekłady
Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?