Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo

Przekłady
Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo 
Przeglądarka ?