Proszę skręcić w prawo na następnym skrzyżowaniu

Przekłady
Proszę skręcić w prawo na następnym skrzyżowaniu 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?