SMS

Przekłady

SMS

短信SMSSMSالرسائل القصيرةSMSSMSSMSSMS短信SMSSMSSMSSMS (ɛsɛmɛs)
rzeczownik nijaki
znany wiadomość wysyłana przez telefon komórkowy wysyłać SMS-y