Skąd odpływa statek?

Przekłady
Skąd odpływa statek?