Skaleczyłemsię w ramię

Przekłady
Skaleczyłemsię w ramię