Skaleczyłemsię w ramię

Przekłady
Skaleczyłemsię w ramię 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009