Spotkajmy się w holu głównym

Przekłady
Spotkajmy się w holu głównym 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009