Stłukłemszybę

Przekłady
Stłukłemszybę 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009