Ta suma jest większa niż wskazuje licznik

Przekłady
Ta suma jest większa niż wskazuje licznik