Trudności w porozumiewaniu się

Przekłady
Trudności w porozumiewaniu się 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009