Używam wózka inwalidzkiego

Przekłady
Używam wózka inwalidzkiego