W której aptece można otrzymać pomoc w razie nagłego wypadku?

Przekłady
W której aptece można otrzymać pomoc w razie nagłego wypadku? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009