Z przyjemnością!

Przekłady
Z przyjemnością! 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009