Zaistniało nieporozumienie

Przekłady
Zaistniało nieporozumienie 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009