abdykować

Przekłady

abdykować

abdanken, abdizieren

abdykować

abdicar

abdykować

abdicate