aktywność

(skierowano z aktywnosc)
Przekłady

aktywność

Aktivдеятельностьפעילותالنشاط活動atividade활동attivitàactiviteitアクティビティactivityaktivitetกิจกรรม活动actividadдейностδραστηριότητα (aktɨvnɔɕʨ)
rzeczownik żeński
działalność Wykazał dużą aktywność w pracy.