alarm

Przekłady

alarm

Alarm, Alarmanlagealarm, alertalarmalarmalarmإنذارאזעקהalarmealarmปลุก报警アラームалармаσυναγερμόςallarme報警 (alarm)
rzeczownik męski
1. sygnał lub urządzenie alarm samochodowy Włączył się alarm.
2. stan gotowości alarm pożarowy ogłosić alarm