alarmowy

Przekłady

alarmowy

(alarmɔvɨ)
przymiotnik
dotyczący alarmu system alarmowy stan alarmowy