alfabetyczny

Przekłady

alfabetyczny

alphabetischalfabéticoalfabéticoאלפביתיordine alfabeticoalfabetiskalfabetiskアルファベット順alphabetical (alfabɛtɨʧnɨ)
przymiotnik
w kolejności liter alfabetu w porządku alfabetycznym