algebraiczny

Przekłady

algebraiczny

algébrico

algebraiczny

algebraic