alt

Przekłady

alt

AltaltoALTaltALTALTaltaltalt (alt)
rzeczownik męski
muzyka niski głos Śpiewam altem.