ambiwalentny

Przekłady

ambiwalentny

ambivalent

ambiwalentny

ambivalent