amen

Przekłady

amen

amenAmenAmenαμήνаминь阿門amen阿门amenAmenaménАминآمينאמןAmen아멘 (amɛn)
rzeczownik nijaki
formuła kończąca modlitwę
znany na pewno To pewne jak amen w pacierzu.
znany całkowicie Pokłócili się na amen.