analogiczny

Przekłady

analogiczny

analoganalogical, analogousanálogoאנלוגיanalooganaloginen (analɔgiʧnɨ)
przymiotnik
podobny analogiczny przypadek