anatomiczny

Przekłady

anatomiczny

anatomicalанатомический (anatɔmiʧnɨ)
przymiotnik
strukturalny budowa anatomiczna