ani

Przekłady

ani

(aɲi)
spójnik
ni Nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. Nie uczył się ani nie pracował.

ani

لَا هَذَا وَلَا ذَاكَ, وَلَاani, ani ... anieller, hverken … ellerauch nicht, nochούτε, ούτε … ούτεneither, neither … nor, nor, orni, tampoco, oei ..eikä, eikäni, ni … niniti・・・もまた・・・ない, また・・・でない...도 또한 ...아니다, ...도 아니고 또한 ...도 아니다noch, noch… nochheller ikkenem, ouни один, тоже неinte heller, och inteไม่ มักใช้คู่กับ neither, ไม่ใช่ทั้งสองne de, ne o, ne bucũng không, không cái nào trong hai cái也不, 既不...也不, илиאו (aɲi)
odrobina
wcale
wcale nie Ani razu nie wspomniał o siostrze.
Nie zostało ani trochę cukru.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.