ankieta

Przekłady

ankieta

Befragung, Fragebogen, Umfrageанкетаסקרprůzkumέρευνα调查encuesta설문 조사undersökning調查surveypesquisa (aɳkjɛta)
rzeczownik żeński
1. kwestionariusz wypełnić ankietę
2. badanie, analiza Przeprowadzono ankietę na temat ochrony środowiska.