apoteoza

Przekłady

apoteoza

Apotheose

apoteoza

apotheosis