archeologiczny

Przekłady

archeologiczny

(arxɛɔlɔgiʧnɨ)
przymiotnik
dotyczący archeologii prace archeologiczne